Isithunywa Samanzi
isithunywa samanzi izimpawu isithunywa samanzi signs ukuhlambulula isithunywa samanzi

Isithunywa Samanzi

Isithunywa Samanzi Asibonge Unkulunkulu namadlozi Umphefumulo usahlangene NenyamaVuka wenze into yakho Ezokuphilisa nezobeka isinkwa etafuleni Ukuthi abantwana bavuke phinde balale bedlile. Isithunywa Samanzi Khohlwa Ukuthi abantu bazothini,Zethembe futhi ube nesibindi Kuyoze kukhanye lapho Kumnyama khona. South…