Isithunywa Samanzi

Isithunywa Samanzi

Isithunywa Samanzi Asibonge Unkulunkulu namadlozi Umphefumulo usahlangene Nenyama
Vuka wenze into yakho Ezokuphilisa nezobeka isinkwa etafuleni Ukuthi abantwana bavuke phinde balale bedlile.

Isithunywa Samanzi

Khohlwa Ukuthi abantu bazothini,Zethembe futhi ube nesibindi Kuyoze kukhanye lapho Kumnyama khona.

South Africa Traditional Healer known as a Sangoma or witch-doctor performing a spiritual reading with bones and shells


Ithemba Alibulali futhi Alilahlwa,Ngako ke Let’s keep Phushing harder than Yesterday.
Ngizoba Scarce Kulamalanga Ku Facebook Ngimatasa Kulamalanga,Ngicela Ningibekezelele Ngane Yamanzi,
0655141241
Kancane Kancane Kuzolunga

dreams that shows

white magic love spells

a spiritual gift

shows dreams

isithunywa samanzi izimpawu isithunywa samanzi signs ukuhlambulula isithunywa samanzi